P. Madsen – en spillemand fra Mols.

P. Madsen var spillemand og komponerede masser af spillemandsmusik på Mols i perioden fra ca. 1865 – 1900.

Melodierne er samlet i en række spillemandsbøger, som er bevaret og enkelte numre er fra en spillemandsbog fra Helgenæs fra spillemanden S. Bjerring.

Der er tale om en noget godt musik præget af tidens tendenser. Det betyder, at der er rigtig mange pardanse, men der er også nogle turdanse og i bøgerne er også nedskrevet melodier fra det almindelige repertoire, som er kendt fra andre spillemandsbøger. Det giver derfor et godt indtryk af, hvad der blev spillet på den tid.

Bemærkelsesværdigt er det også, at der til en del af melodierne er skrevne klarinetstemmer. Det betyder, at man kan få et præcist indtryk af, hvordan klangen i musikken var den gang.

Noderne er bevaret af Niels Viggo Madsen fra Tved. Han var efterkommer af P. Madsen og har gennem årene været drivkraft i, at melodierne er blevet spillet til dans igen. Han døde i september 2008 og efterlod materialet og en mulighed for, at vi i lauget kan udgive noderne, så de bliver tilgængelig for en større kreds.

Det gik vi derfor i gang med og målet var, at der skulle ligge en nodebog klar i første halvdel af 2009.
En del af melodierne blev renskrevet, og der arbejdedes flittigt med at få beskrevet historien omkring musikken.
Der findes en del materiale med fortællinger om P. Madsen og også om de enkelte musikstykker.
Der er efter vores mening tale om en kulturhistorisk perle, og vi glæder os over muligheden for at få det bredt ud.

Niels Viggo Madsen har selv været en vigtig brik i lauget både med ideer og spil. Vi savner ham selvfølgelig og det er ærgerligt, at han ikke fik mulighed for at være med til at færdiggøre udgivelsen. Han komponerede også selv musik i forskellige sammenhænge, som vi gerne spiller.
En del af hans numre er med i samlingen, så man kan få lukket kredsløbet om musikken på Mols.

Da nodesamlingen var færdig, gik vi i lauget gå i gang med at lave en CD med musikken.

Vi har længe haft et bredt udpluk af melodierne med ved spillemandsballer og legestuer, og det færdige nodehæfte vil fremme brugen af den gode musik yderligere.

John Eliasen

2/2 2009

Læs mere om P. Madsen og udgivelsen af hans cd.

Peter Madsen var spillemand på Mols i sidste halvdel af 1800- tallet

Barnebarnet Niels Viggo Madsen var også spillemand 100 år senere og medstifter af Lauget.