Laugets historie

Spillemandslauget Djursland-Mols. 

Kortfattet historie. 

Den 11. maj 1985 blev Spillemandslauget Djursland-Mols stiftet på Søndre Skole i Grenaa.
John Eliasens kontakt med omegnens spillemænd resulterede i, at det lykkedes ham at samle 28 spillemænd under én hat.
Derfor blev hatten foreningens logo. Noderne i logoet fortæller fra hvilke byer, spillemændene kom.

Torsdag aften én gang hver måned blev til en ”laugsaften”, hvor alle kunne komme og sammen spille spillemands-/folkedansemusik. Disse aftner har fundet sted lige siden.

Samtidig tog John Eliasen initiativ til ”Laugsbladet”, hvor medlemmerne kan læse om foreningens liv og få datoer for arrangementer, kurser m. v.

Senere fik spillemændene deres egen nodebog, Laugsmappen, for på den måde at opbygge et fælles spillemateriale.

I 1986 tog John initiativ til at samle danselederne på Djursland, så de kunne mødes og udvikle og inspirere hinanden til gavn for folkedansen på egnen. På samme måde lykkedes det at samle folkedanseforeningernes bestyrelser til at samarbejde.

I 1987 kom Aktivitetskalenderen. John Eliasen indsamlede og koordinerede spillemands- og folkedanseaktiviteter fra området, og kalenderen blev udsendt til alle folkedanserforeninger på egnen.

I de følgende år blev spilleaktiviteterne udvidet med:

Spillemandstræf: To gange om året. Om foråret i samarbejde med folkedanserforeningen F.C, og om efteråret med en anden lokal forening, der var interesseret i at deltage. Sidste gang i 2003.

Åbningslegestue: 1987–98, genoptaget 2003 under navnet: Danseledernes Fælleslegestue.
John Eliasen ønskede et tæt samarbejde med andre lignende foreninger på Djursland til glæde for både folkedansere og spillemænd. Der blev danset med liv, lyst og sved på panden.

Julelegestue: Har været afholdt den 27. dec. siden 1985. I 2013 ændredes det til Nytårslegestue, men fra december 2013 blev den igen til Julelegestue ved at flytte arrangementet til den 29. december.

Søndagsdansen: Til 2001. Afløst af: Spillemandsballer. I 2006 begyndte spillemandsballerne, i begyndelsen 3 gange om året, nu efter behov. 

Folkedans for udviklingshæmmede sammen med F.C. Grenaa, blev en stor succes, der bl.a. resulterede i et Landsstævne for psykisk udviklingshæmmede den 19. – 22. oktober 1995 og Handicaptræf i Grenaa 8.–10. august 2008.

Ud over disse fastere arrangementer har vi haft glæde af Sommerspil hos medlemmer, der har lagt have eller skov til.

Siden 1998 har vi spillet til Julemarked på Gl. Estrup, – en stor fornøjelse.

Laugsture: Lauget har arrangeret udflugter. Turene er gået til Begtrup Vig 1987, spillemandsstævne i Smyge Huk (Skåne) 1989 og -99, Tunø 2000, Samsø 2001 og -10, Hvide Sande 2002, Oksbøl 2003, Brønderslev 2004, Skanderborg 2006, Fåborg 2008.

I øvrigt har der været bud efter spillemændene på torve og stræder, i præstegårde, på museer, i foreninger, og ikke mindst til folkedansearrangementer andre steder på Djursland.

Især kan også nævnes deltagelsen i DGI’s danselandsstævne i Ebeltoft i 2011, hvor John Eliasen og Lisbeth Hjorth fra lauget var med i stævneudvalget.

En betydelig skikkelse i laugets virke var forspiller Niels Viggo Madsen, af spillemandsslægt og barnebarn af Djurslands kendte spillemand og komponist P. Madsen.

Niels Viggo døde i 2008 og testamenterede storsindet en sum penge til spillemandslauget.

En gruppe interesserede gjorde et stort arbejde omkring P. Madsens musik, med liv og virke. Det blev til et flot nodehæfte med forord og kommentarer om hans spillemandsliv, og en indspilning af en CD med 19 numre af P. Madsens musik.

Samtidig blev der afholdt flere festligheder i forbindelse med arbejdet.

Den 26. juli 2011 døde laugets ildsjæl, John Eliasen. Han efterlod sig et stort tomrum, som vi nu forsøger at fylde ud. Det er en stor opgave, men vi klør på.

 

Karen Have

Redigeret af Karen Lindballe