Kontakt

Formand:

Karen Lindballe
Hornsleths Allé17B
8500 Grenaa
Tlf.: 86 32 56 02 / 61 14 77 67
– spiller violin.

Medlem:

Lene Jensen
Åbrinken 3
8500 Grenaa
Tlf.: 86 32 00 28
– spiller harmonika.

Kasserer:

Niels Holm Larsen
Ålsrodevej 105
8500 Grenaa
Tlf.: 86 33 11 32 / 40 95 90 32
– spiller violin

Medlem:

Else Margrethe Molbech
Åbrovej 55
8586 Ørum Djurs.
Tlf: 21 40 28 55
– spiller harmonika

Sekretær:

Ester Larris
Moesbakken 25
8410 Rønde
Tlf.: 29 21 42 89
– spiller tværfløjte

Suppleant:

Hanne Wendelboe-Jensen
Rimsøvej 23
8500   Grenaa
Tlf: 5099 6003
– spiller violin.
 
Hvis medlemmer af Lauget er interesseret i at se beretninger og regnskaber fra tidligere års generalforsamlinger,
så kan de rekvireres ved henvendelse til Karen eller Niels.
 
Hvis du i øvrigt vil i kontakt med Spillemandslauget, så kontakt os her: