Spillemandslauget Djursland-Mols

Kommende arrangementer er oplistet her.

Kurser er omtalt på kursussiden. http://www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk/kursustilbud/

Sammenspilsaftenen torsdag den 16. april er nu aflyst.
Vi håber at kunne gennemføre Laugsaftenen den 30. april og 28. maj med Hanne og Kjeld. Noder er udsendt sammen med Laugsnyt nr. 4 


DGI’s spille-arrangementer og Spillemandskredsens arrangementer  er aflyst.

DGI Østjylland Folkedans – Sommerdans 2020
Sommerdans arrangeres af DGI Østjylland, Dans & Musikudvalg i samarbejde med lokalforeninger.
Al sommerdans 2020 er aflyst.

FEST-i-RIBE
Lørdag d. 13/6 2020
STÆVNE FOR DANSERE
OG SPILLEMÆND.
Den seneste melding har vi fået først i april.
(Se Laugsnyt nr. 4)
Lige nu er planen at afholde FestiRibe efter planen.

Se indbydelsen her:

Se her aktuelt fra Ribe Spillemandslaug


Spillemandsmusik & Folkedans på Brenderup Højskole
5. til 11. juli 2020.

Kurset til alle med interesse for folkemusik og folkedans.

(Programmet fremgår af Laugsnyt nr. 4)

Tilmelding her: