Spillemandslauget Djursland-Mols

 

Vi er inviteret til at spille i Gjerrild på lørdag den 28. januar. Spillemændene kan møde fra kl. 14.00, hvis de har lyst til at øve om eftermiddagen.

Bo skriver:

” Kære spillemænd!
Året er ved at gå på hæld, så vi iler med en invitation til jer
spillemænd til at være med i orkesteret til vores traditionelle
vinterlegestue i januar måned.
Orkesteret er en blanding af spillemænd fra flere foreninger og fra
Spillemandslauget og vi har heldigvis altid fået en stor opbakning fra
jer til disse legestuer. Vi oplever hvert år at de mange veloplagte
spillemænd har en stor ære af at aftenen bliver en stor succes og vi
har tidligere set at der kommer dansere langvejs fra for at deltage.
Igen i år har Allan, Tom og som noget nyt Jan – (de kalder sig nu
Trio Midt) lovet være forspillere. Jan spiller bas og guitar og de har
tre en fantastisk smittende energi, der både giver gode rytmer og en
masse sved på panden både hos danserne og hos spillemænd.
Eftermiddagen vil fra kl.14.00 være afsat til at øve
danseprogrammet igennem og det er åbent for alle der har lyst til at
deltage her. Kender I evt. nogle som ikke er med på maillisten, men
som godt kunne tænke sig at være med, er I velkomne til at invitere
dem med.
Folkedanserforeningen vil som tidligere sørge for
eftermiddagskaffe/the og aftenkaffe med kagebord.
Vi vil ligeledes være vært ved en varm ret til aften incl. drikkevarer
til alle de som møder op.”

Den 9. feb. kommer Ove igen, og vi mødes som altid kl. 19.00 på Østre Skole i musiklokalet.

Medbring både “358”, Laugsmappen og de noder, som vi tidliger har fået af Ove.
og her gælder det, at har nogen ønsker til noget andet. så sig til.
Hvis du mangler “Oves” noder, så kontakt Karen eller Niels, så kan vi sende dem.


Vi regner også med at arrangerer en “Spil meget-langsomt-aften”. Vi har jo adgang til skolens musiklokale alle torsdage aftener. – Mere herom, når datoen er bestemt. Der kommer en mail ud om det.

 


Hvis du vil hører mere om Lauget og om mulighederne for at spille sammen med os, så kontakt Karen eller Niels. Du kan finde en oversigt over bestyrelsen Klik her.


Forskellige kurser er omtalt på kursus siden. https://www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk/kursustilbud/

Men der er ikke lige nu planlagt nogle kurser i Lauget.


Kursustilbud

 
Det store Corona-buskspil fandt sted i foråret 2021, da alt sammenspil var forhindret af Corona.
Et par ildsjæle udsendte en node med en opfordring om, at alle som havde lyst, skulle lave en optagelse af der eget spil af “En rundrejse” og sende optagelsen til en nærmere angivet mailadresse.
Senere blev alle optagelserne – og der blev rigtigt mange – samlet i den video, som du kan se, ved at klikke på linket nedenfor.
Her kan I finde et link til det “Det store Corona-buskspil”  “Det store buskspil” “En rundrejse” 

(Hvis videoen starter med annoncer, kan man klikke nogle gange i billedet, så får man muligheden “Spring annoncer over”.
For bedre at kunne se de enkelte billeder, så klik på Indstillinger, så kan du få videoen til at køre langsommere – men så skal du nok slå lyden fra.)
 

Her er en hjemmeside for os med interesse for spillemandsmusik, dans, kurser og meget andet.
Se den her:  https://folkalender.dk

Ligeledes er der er facebookside om folkemusik her. Radiofolk


 

Det er på tide at tilmelde sig til dette kursus!