Billeder 2019

Tilbage til Billedalbum

(Klik på billederne for at forstørre dem.)
Vi spiller os varme i løbet af eftermiddagen
« af 5 »
Julelegestuen i Fannerup fandt i år sted den 29. dec.
Der var mødt 14 spillemænd op allerede kl. 14.30.
Vi gik efter indtagelse af den medbragte eftermiddagskaffe i gang med at spille os varme.
Efter medbragt aftensmad kom danserne kl. 19. Der var i år over 60 deltagere, så der blev fyldt godt op på gulvet ligesom temperaturen i “Huset” steg i aftenens løb. Dansen gik lystigt indtil næsten midnat.
Herlig fest!
Den 1. dec. 2019 var opvisningsholdet på besøg ved julemesse i Volvo's værksted i Grenaa.
Spillemændene er Lene og Torben på harmonikaer og Karen og Niels på violiner.
« af 2 »

Der blev holdt Julemarked i Volvo’s lokaler i Grenaa den 1. dec.
Opvisningsholdet fra FC gav en lille opvisning, og spillemænd fra Lauget leverede musik til.

Et af vore yndlings-engagementer er juleunderholdning på Det grønne Museum
« af 3 »
Ved Julemessen på Det grønne Museum ved Gl. Estrup, som altid afvikles 1. søndag i Advent, er det heldigvis en fast tradition, at Lauget bliver inviteret til at underholde.
I år var der den 30. nov. og 1. dec.
Der er heldigvis mange af Laugets medlemmer, som gerne vil være med, så vi kunne mønstre to stærke hold.
En stor flok spillemænd på kursus - der er flere deltagere på næste billede.
« af 4 »
Vi har holdt kursus med Rasmus Nielsen den 16. november.
Rasmus havde forberedt et lærerigt forløb med forskelligt taktarter og betoninger.
Efter en hel dags undervisning, sluttede Rasmus af med at gennemspille de melodier, som vi havde arbejdede med og gav os kommentarer til, hvad vi skulle bemærke i de enkelte stykker.
Formiddags underholdning i Posthaven
« af 3 »
På Spil dansk dagen den 31. okt. mødte et hold spillemænd, som vi plejer, op i Posthaven og spillede til formiddagskaffen.
Herefter kørte vi til Gymnasiet, hvor vi blev beværtet med sandwich og kaffe. Vi kvitterede med frokostmusik for eleverne.
På Posthaven spiller vi til lidt eftermiddagsdans. Alle, både brugerne og spillefolkene har en hyggelig time der.

Forspillerene Irma og Knud er klar
« af 4 »
Den 27. september var der “Kulturnat i Grenaa” – og også i Bavnhøj Mølle, ligesom vi også plejer.
Der var mange dansere og mange spillemænd, og vi havde en herlig aften.
Midt i det hele dukkede TV2 Øst op for at snakke med Karen og Palle. De sendte “live”.

Gjerrild Folkedansere arrangerede igen i år et flot skovstævne på festpladsen i Gjerrildskoven. Det er et arrangement, som arrangørene har stor ære af.
Så den 15. juni mødte dansere, tilskuere og spillemænd op på en velforberedte plads med dansegulv, madtelte og spillemandstelt.
Efter en smuk åbningsceremoni med faneindtog og fællessang tog opvisningsholdene over. Mange af danserne var i deres smukke dragter, som er med til at sætte kulør på oplevelsen.
Men desværre begyndte det efterhånden at småregne, så ledelsen besluttede hurtigt, at festen måtte flyttes til Friskolen. (Det er heldigt, at der er  lokalemuligheder der.)
På imponerende kort tid var alle på plads, og opvisningen kunne fortsætte. Siden blev der danset, så det var en lyst.
Spillemændene bidrog under ledelse og forspil fra Allan og Tom. De to tilfører en herlig energi til spillet, så man som spillemand er “helt oppe at køre” efter sådan en eftermiddag og aften.
« af 2 »
Laugets sommerferie blev indledt den 6. juni, hvor en lille skare af spillemænd mødtes hos Rikke og Niels i Ålsrode.
Den medbragte mad blev indtaget på terrassen, hvorefter vi flyttede indendørs for at hyggespille. (Det blæste en del, ligesom det så lidt regnvejrstruende ud, så vi havde beslutte ikke at rejse teltet, som vi ellers havde lånt fra FC.)
Spilleriet gik efter den sædvanelige recept, hvor deltagerne på skift valgte deres yndlingsnummer, og efter et par dejlige timer, overlod vi instrumenterne til kasserne og gik over til kaffedrikning og mere hyggesnak. – “God sommer til alle.”

Spillemændene i dyb koncentration -
« af 2 »

Den 22. maj blev majstangen så flyttet fra Torvet i Grenaa til pladsen foran Naturskolen på Grenaa Strand.
“Specialudvalget” fra FC havde forberedt opstillingen af den smukt pyntede Majstang, så selve rejsningen af den gik som en leg.
Thyge Ingerslev holde majtale, hvorefter dansen omkring majstangen gik i gang. Vejret var ikke for godt, men alligevel var mange folk kommet forbi for at deltage i fejringen af sommerens komme. Efter en times dansen kunne deltagerne nyde indholdet i de medbragte kaffekurve og lidt hyggesnak i Naturskolens lokale.

Kristian, Dwight og Mette Kathrine.
« af 3 »

Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge havde besøg af deres 80 årige amerikanske ven Dwight Lamb. Han er af dansk afstamning og spiller masser af spillemandsmusik, Noget af det er dansk  vendsysselmusik. som han har lært af sin danske bedstefar.  Musik, som ellers var forsvundet fra Danmark, men som Dwight i alle årene har spillet ude på prærien i Midtvesten. Det var en stor oplevelse at lytte til de tre spillemænd i Sct. Lukas Kirke i Aarhus den 19. maj.

« af 3 »

Den 4. maj blev majstangen rejst på Torvet i Grenaa. Der var musik og dans omkring stangen, men vejret var ikke godt. Det var koldt og blæsende med småregn, så der var ikke megen danselyst, og spillemændene krøb i ly under en butiksmarkise. Men stangen var som altid smukt pyntet af FC.

God instruktion til det rette dansespil.
« af 3 »

På vores Laugsaften den 11. april havde vi fået Hanne Eriksen og Keld Nørgaard til at komme og fortælle om, hvorledes de synes, at man skal spille nogen af de numre, som Spillemandslauget Østjyderne holder af.
Det blev en lærerig aften, hvor vi fik gode ideer til at lave et afvekslende dansespil. Det er alle tiders, at vi kan få inspiration fra andre garvede spillemænd.


Store Spilledag på Skæring Skole den 6. april 2019.

En af årets store aftener er arrangementet “Store SammenSpilsdag” med “De Jyders Band”, som i år fandt sted på Skæring Skole den 6. april.
“De Jyders Band” består af spillefolk fra Østjylland, samlet af Bent Melvej og Ove Andersen. Vi er i vores spillemandslaug så heldige, at vi må komme med i det selskab. Forud har der været to øvedage, hvor vi får lært en masse og har det herligt med de to meget inspirerende og dygtige undervisere. Det er en fantastisk oplevelse, hvergang vi får mulighed for at spille med i så stort et orkester.
Også de mange dansere, som mødte op på Skæring Skole den aften, havde en god oplevelse. Der er gang i den, når Bent og Ove leder dans og musik.

Mie og hendes folkedansere havde sørget for det praktiske, og så er der det flotteste kagebord til spillemændene fra folkedanserforeningen – tak for det.


Gruppen "De fire".
« af 2 »
Den 24. marts spillede gruppen “De fire”, som består af Ivan og Pia på violiner, Torben på harmonika og Peder på guitar og sang, i den stopfyldte Ålsø Kirke.
Vi fik en blanding af spillemandsmusik og nyere musikstykker vekslende med fællessang.

Underviseren var Jan Ilsø.
« af 4 »
Vi var 18 tilmeldte til Jan Ilsø´s kursus den 16. marts og det blev en dejlig spilledag.
En oversigt over vestjyske melodier fra ”358” var blevet sendt ud på forhånd, for Jan havde gjort sig mange tanker om indholdet.
På dagen fik vi mange gode tips til forbedring af vores spil, så musikken kunne blive mere levende og dansevenlig.
Alene at høre Jan spille var inspiration til at forandre sit eget spil. Undervisningen var vældig godt planlagt og dygtigt gennemført.
Efterfølgende har vi fået en kursistopfølgning med alt det, vi gennemgik samt et par løse noder, som vi havde arbejdet med.
– Men vi var nogen stykker, som var godt trætte om aftenen, efter at have spillet og koncentreret os så meget i to dage lige efter hinanden.

Vi øver i rundkreds.
« af 7 »

Lauget arrangerer hvert forår et spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus. I år var det den 15. marts.
Spillefolket mødtes allerede om eftermiddagen og hyggede sig med sammenspil og opvarmning.
Kl. 19. 30 var danserne kommet, så de kunne danse ud til “Fædrelandspolka”. Herefter gik dansen lystigt til kl. 23.00 kun afbrudt af en kaffepause.

Poul og Gunnar fortæller vist hinanden historier.
« af 3 »
Den 22. feb. arrangerede danselederne på Djursland deres traditionelle legestue. Den fandt som altid sted på Langhøjskolen i Vivild.
Legestuen blev gennemført på bedste måde i et effektivt tempo med de 8 skiftende danseledere, der alle nåede at kom til, inden legestuen sluttede kl. 23.30.
Programmet var sendt ud på forhånd, og danseledernes faste spillemænd var forspillere på de enkelte danselederes sæt.
Der var godt 60 energiske dansere fra de fleste af egnens folkedanserforeninger, så gulvet var fyldt og danselysten stor.