Billeder 2016

 

 

Tilbage til Billedalbum

Danselederne på Djursland holdt en festlig legestue på Langhøjskolen i Vivild fredag den 26. februar, og Spillemandslauget Djursland-Mols spillede til. Forspillere for orkestret var folkedanseforeningernes faste spillemænd, og der var god tilslutning fra omegnens folkedansere.

 

Fredag den 11. marts havde Lauget arrangeret spillemandsbal i det ny renoverede Fannerup Forsamlingshus. En af spillemændene havde lavet danseprogrammet og flere spillede for på skift.
Danserne mødte talrigt op og dansede flittigt til det danse- og spillevenlige program.

 

Lørdag den 16. april afholdt Lauget et vellykket spillemandkursus i Grenaa Idrætscenter. Instruktør var Rasmus Nielsen fra Odense, som holdt et inspirerende kursus for 14 tilmeldte. På kurset arbejdede vi med gode typedansemelodier, og vi fik fornyet repertoiret med f.eks. polka, vals, scottish og hamborger mm.

 

Torsdag den 28. april stillede Lauget med et stort orkester på 18 for at holde sommerdans på Kattegat Skolen (Østre Skole) i Grenaa. Det skete i samarbejde med DGI Østjylland Dans & Musik.
Det blev en fortrinlig oplevelse og en festlig aften for de mange dansere, hvoraf mange kom langvejs fra.

 

Shop-i-city Grenaa arrangerede majstangsfest på Torvet i Grenaa den 5. maj i samarbejde med Folkedanserforeningen FC. Fem spille m/k fra Lauget spillede til dans og underholdning.

 

Torsdag den 9. juni holdt vi Laugets sæsonafslutning hos Niels i Ålsrode.
Efter at have hjulpet hinanden med at stille Folkedanserforeningen FC’s telt op, så vi senere kunne spille i ly for vejret, hyggede vi os med den medbragte mad.
Herefter spillede vi i det rejste telt og nød det gode vejr og den storslåede udsigt.
Til sidst måtte vi desværre hæfte teltets sider på for at få læ, da det blæste temmelig meget.

 

Lørdag den 11. og søndag den 12. juni underholdt Lauget med spillemandsmusik mellem kl. 11 og 12 ved Djurslands Hobby og Fritidsmesse på Stenvad Mosebrugscenter. Om lørdagen var der fem der spillede, og om søndagen var der 7.
Søndag kom danserne fra Folkedanserforeningen FC og dansede opvisning fra kl. 12 – 12.30.
Det hele foregik på pladsen ved siden af cafeteriaet, og det blev en fin oplevelse.

 

Pladsen foran Grenaa Rådhus blev fyldt med musik og dans, da Folkedanserforeningen FC-Grenaa tog initiativ til at arrangere 4 folkedanseballer for alle, der havde lyst til få en sving om.
Der blev sørget for et dansegulv samt et telt til spillefolkene, og repertoiret af danse var enkelt og friskt med kort instruktion og levende spillemandsmusik. Rigtig mange af Laugets spille m/k’er bakkede op, og kom for at spille med.
Det foregik fredage og lørdage den 24. – 25. juni og 1. – 2. juli.

 

På Kulturnatten, fredag den 14. oktober inviterede Baunhøj Mølle til dans i Møllen. Folkedanserforeningen FC Grenaa og Spillemandslauget Djursland-Mols arrangerede folkedanseballet, og det blev en morsom aften med festlige danse, god musik og godt socialt samvær.

 

Spil Dansk Dagen, den sidste torsdag i oktober, hedder nu Spil Dansk Ugen, og denne uge er i fremtiden uge 44.
Mandag den 31. oktober var vi derfor 4 fra Lauget, der spillede dansk spillemandsmusik. Først i Posthavens café, derefter på Grenaa Gymnasium og til slut på ”Nærheden”, hvor brugerne fik sig en svingom til folkedansemusikken.

 

Lørdag den 19. november 2016 holdt Lauget et spillekursus med Stig Christiansen på Grenaa Idrætscenter.
Stig havde valgt nogle gode melodier, en blanding af polka, vals, trekanter mv., med lytte- og dansevenlig musik.
Det blev en meget hyggelig spilledag med grundig instruktion på Stigs gode og rolige måde.

 

Lørdag den 26. og søndag den 27. november 2016. Underholdning med spillemands- og julemusik til Gl. Estrups julemarked i Besøgsmagasinet hvor der var indrettet cafeteria og flere salgsboder med fint håndværk.
Det var fyldt med mennesker begge dage og der deltog 8 spille m/k om lørdagen og 8 andre om søndagen.

 

Årets sidste spillearrangement var den traditionelle julelegestue i Fannerup Forsamlingshus, torsdag den 29. december i samarbejde med Fannerup Folkedansere. 16 spillemænd mødtes om eftermiddagen og øvede danseprogrammet igennem inden danserne kom kl. 19.30. Fannerup Folkedansere havde julepyntet den ny renoverede sal, så stemningen var helt i top da danserne mødte op til den festlige Legestue der sluttede kl. 23.30.