Billeder 2015

Tilbage til Billedalbum

Danselederne på Djursland holdt en fælles legestue på Langhøjskolen i Vivild fredag den 27. februar og Spillemandslauget Djursland-Mols leverede musikken. Forspillere for orkestret var folkedanseforeningernes faste spillemænd.

 

Lørdag den 7. marts afholdt Lauget et vellykket spillemandkursus i Grenaa Idrætscenter. Ivan Damgaard var som sædvanlig en meget inspirerende instruktør, og emnet var musik af D.T.S. Bjerregaards musik, som det blev spillet på Læsø.

 

Fredag den 13. marts havde Lauget arrangeret spillemandsbal i Fannerup Forsamlingshus. To af spillemændene havde lavet et danseprogram og flere spillede for på skift. Danserne mødte talrigt op og dansede ivrigt til det danse- og spillevenlige program.

 

Majstang på Torvet lørdag den 2. maj.
Shop i City Grenaa rejste en Majstang på Torvet i Grenaa den 2. maj. Spillemandslauget Djursland-Mols underholdt med spillemandsmusik, og dansere fra Folkedanserforeningen FC og forbipasserende dansede spontant omkring i en times tid.

 

Sommerdans onsdag den 6. maj.
Folkedanserforeningen FC afholdt sommerdans i samarbejde med DGI Østjylland på Kattegatskolen,   Østre, i Grenaa og her medvirkede en stor del af Laugets medlemmer med at spille til dansen.

 

Sommerdans-baller i Grenaa på Torvet foran Rådhuset den 22.-23. og 29.-30. maj.
Folkedanserforeningen FC lagde et trægulv ud til dans og det blev flittigt
benyttet af foreningens dansere og forbipasserende. Spillemænd fra Lauget
stillede talrigt op og spillede til dansen. Der har været en fantastisk opbakning af både spillemænd og dansere til de 4
gange, også selv om det både har stormet og regnet.

 

I anledning af “Open by night” den 4. juni, var der musik, dans og mange mennesker i Grenaa’s gader. Lauget spillede til livlig spontan dans på Torvet ved Østergade 11.

 

Torsdag den 18. juni holdt Lauget sommerafslutning i den skønne natur hos Karen og Knud i sommerhuset ved Ålsrode. Vejret var blæsende og regnfuldt så vi opgav teltet udenfor, men hvor der er hjerterum, er der husrum, så aftenen blev meget hyggelig, tæt og klangfuld.

 

Weekenden, den 22. og 23. august 2015 blev Djurslands Hobby og Fritidsmesse på Stenvad Mosebrugscenter afviklet. Lauget spillede på messen fra kl. 10.30 – 12, og derefter spillede vi for Folkedanserforeningen FC opvisningshold, der også dansede begge dage. Om lørdagen var der 5 spillemænd og om søndagen 7.
Vi sluttede begge dage af med at spise frokost sammen udenfor, på bænkene i skyggen under træerne.

 

Baunhøj Mølles ”Møllelaug” inviterede i samarbejde med Folkedanserforeningen FC og Grenaa og Spillemandslauget Djursland-Mols til et rigtigt folkedanserbal i møllen i Kulturnatten den 9. oktober. Det blev en morsom aften med festlige danse, god musik og godt socialt samvær. En stor tak til Baunhøj Mølle, der giver os denne mulighed for at spille og danse.

Spil på Baunhøj Mølle ved "Grenaa by night".

 

En lille gruppe på 5 spillede samme dag i Posthavens café. Derefter blev der spillet på Grenaa Gymnasium og sidst på “Nærheden”.
På ”Nærheden” blev der også spillet op til folkedans for de mange forventningsfulde tilhørere.

 

Lørdag den 14. november afholdte Lauget, i samarbejde med DGI Østjylland, et spillekursus på Grenaa Idrætscenter. Instruktør var Stig Christiansen, og emnet var med den tidlige spillemandsmusik fra ca. 1760-1780, ud fra den overleverede nodebog fra Brødrene Bast.

 

Underholdning med spillemands- og julemusik til Gl. Estrups julemarked den 28. og 29. nov. i Besøgsmagasinet, hvor der var sat en scene op. Ud for scenen var der indrettet cafeteria, og det var fyldt med mennesker begge dage. I samme lokale var der også bager og slagter og forskellige andre boder. Der deltog 8 spille m/k om lørdagen og 6 om søndagen.

 

Tirsdag den 29. december afholdte Lauget den traditionelle julelegestue i samarbejde med Fannerup Folkedansere. Legestuen blev i sidste øjeblik flyttet til Lyngby Forsamlingshus, da Fannerup Forsamlingshus var under renovering. De 13 spillefolk mødtes om eftermiddagen og øvede danseprogrammet igennem, inden danserne kom kl. 19.30. Stemningen var som sædvanlig helt i top med stor danselyst, god dansemusik og hyggeligt samvær med fællessang i pausen til den medbragte kaffekurv.