Spillemandslauget Djursland-Mols

Kommende arrangementer er oplistet her.

Torsdag den 28. Maj
Laugsaften i Grenaa.
Instruktører: Kjeld og Hanne
AFLYST

Det er aftalt med Kjeld og Hanne, at de kommer igen til efteråret.

Kurser er omtalt på kursussiden. http://www.spillemandslaugetdjurslandmols.dk/kursustilbud/

Måske kan dette interessere:
Kristian Bugge spille kl. 21.00 de kommende søndage hjemmefra på Facebook.
Kik her. Link til Kristian Bugges Facebookprofil


Folkedansen på den gamle festplads i Gjerrildskoven, Stokkebro 2, Gjerrild, skulle have fundet sted Lørdag d. 20.  juni 2020, men det er nu aflyst.


DGI’s spille-arrangementer og Spillemandskredsens arrangementer  er aflyst.

DGI Østjylland Folkedans – Sommerdans 2020
Sommerdans arrangeres af DGI Østjylland, Dans & Musikudvalg i samarbejde med lokalforeninger.
Al sommerdans 2020 er aflyst.

Jamen det er da en ren jammer med alle de aflysninger. Nu kom der også besked fra Ribe:

Det er med stor beklagelse, at vi i Ribe Danse- og Spillemandslaug må aflyse årets FESTiRIBE d. 13. juni.
Vi har i bestyrelsen efter lange og svære overvejelse måttet se i øjnene at de begrænsninger der er for forsamling i dag ikke må forventes at blive hævet i tilstrækkelig grad til at kunne afholde stævnet, især må vi forvente at afstands kravet ikke vil blive hævet på denne side af sommeren, hvilket vil besværliggøre at vi kan afholde festmiddagen samt dans i det hele taget.
Der har været forslag fremme om man så ikke bare kunne mødes spillemænd imellem og spille lidt i gaderne i små grupper, det kan ikke afvises, og om det er en mulighed vil vi først kunne afgøre når vi kommer tættere på dagen.
På vegne af Ribe Danse og Spillemandslaug,
Bendix Rødgaard (formand)

FEST-i-RIBE
Lørdag d. 13/6 2020
STÆVNE FOR DANSERE
OG SPILLEMÆND.

Se her aktuelt fra Ribe Spillemandslaug


AFLYST – se tekst nedenfor.

Spillemandsmusik & Folkedans på Brenderup Højskole
5. til 11. juli 2020.

Kære alle musikere og dansere.

Jeg skal bringe jer en kedelig nyhed. Vi kan ikke gennemføre årets ugekursus i folkemusik og folkedans.
Det er vi rigtig kede af, men vi mener ikke det vil være forsvarligt at gennemføre ugen med alle de restriktioner der vil være. Fx. vil det være svært at danse med to meters afstand.

Kurset var så godt som fyldt, og faktisk så kommer der stadig henvendelser og spørgsmål, om vi gennemfører kurset. Det er dejligt, og hvor ville det dog være lige præcist det vi mangler i vores dagligdag. Sang, musik, dans, latter og samvær helt ud i kanten af smilehullerne.
Når vi aflyser jer, er det både fordi I er mange, men det er også i betragtning af at I jo ikke er årsunger, og vi vil gerne være med til at passe på jer. Og derfor har vi svært ved at leve op til de krav, der er fra sundhedsmyndighederne til gennemførelsen.

Jeg beklager meget – det bliver en anderledes sommer uden jeres høje humør, glade toner og fejende dansetrin ind over gulvene på vores gamle skole.

God sommer og gode hilsner;

Ole