Kursustilbud

Lauget er medlem af DGI Musik og Dans, og vi har derfor mulighed for at deltage i kurser, som arrangeres i det regi.

Læs kursushåndbogen her: Håndbog 2018 Dans og Musik.

Ligeledes er Lauget medlem af Spillemandskredsen. Også der er der muligheder for kursusdeltagelse.

Læs om Spillemandskredsens kurser her: Spillemandskredsens kurser 


Lidt om kommende lokale kursus:

 

Lauget har fået tradition for at arrangerer 2 spillemandskurser om året med en instruktør udefra, og vi forsøger at veksle mellem en violin og harmonika instruktør. De instruktører vi har haft hidtil, har haft kendskab til begge instrumenter og ved også en del om de øvrige instrumenter, vi anvender i Lauget.
Med de enkelte instruktørers kendskab til egnstraditioner og spillestil, bliver kurserne meget afvekslende, og med så forskelligt indhold som der hidtil har været, bliver det aldrig kedeligt at komme på kursus.

Kursus i Grenaa.

 

Spillemandskursus i november i Grenaa.

Næste spillemandskursus bliver lørdag den 17. november,
og instruktøren denne gang er Søren Iversen.

Læs om kurset og tilmeld dig her:

Søren har her skrevet lidt om sig selv:
”Er 52 år, musiker og spillemand, har spillet rigtig meget musik i mange sammenhænge, og for år tilbage spillede jeg hyppigt til dans. Ud over mit civile arbejde som regional indkøber i Region Syddanmark, spiller jeg nu i en vokal/vise/folk-trio og i Iversens Trio (tidligere Iversens Quartet) og herudover i de sammenhænge, hvor mit bidrag er velkomment.
 Fungerer som instruktør i mange folkemusikalske sammenhænge og er underviser og censor på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje”.
Søren har skrevet lidt om kursusdagens indhold:
– På dagen er det musikken, vi skal spille sammen, det kommer til at handle om.
– Vi skal fornemme det der sker, og i glad og nysgerrig åbenhed transformerer det til musik. Nuværende og nærværende Det er så meget bedre at spille sanseligt sammen, end at spille de samme toner samtidigt.
– Vi vil tilføre energi til musikken og udveksler energi med hinanden; livfuldt og stærkt.
– Vi vil spille musik, der kan mærkes, og jeg glæder mig meget til at dele dagen med jer.

Rundt omkring i landet tilbydes andre kurser.
F.eks. dette   Spillemandskursus i Oksbøl  næste år den 4. jan – 6. jan 2019